Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse


Eigenschappen

VoorkeurslabelStroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse
AfkortingSESA
DefinitieDe SESA-methode kijkt naar de uiteenlopende oorzaken van achteruitgang op verschillende schaalniveaus (de zogenoemde stressoren) en hoe die doorwerken op de ecologische waterkwaliteit: planten, macrofauna, vissen en andere organismen.
Synoniemsesa
Toelichting op definitieHiermee geven ze concrete handvatten voor (kosten)effectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit versneld te verbeteren. Ook is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van uiteenlopende ecologische herstelmaatregelen die in uiteenlopende typen wateren her en der in Nederland zijn genomen.
De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (www.kiwk.nl) hebben de onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in kaart gebracht en gekwantificeerd, aan de hand van de ‘Stroomgebiedsgerichte Ecologische Systeemanalyse’ SESA en de effecten van genomen maatregelen geanalyseerd.
Exacte overeenkomsthttps://www.youtube.com/watch?v=IiicgLRLMts
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem AnalyseBreder
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem AnalyseBron van
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem AnalyseGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg