biotisch

Eigenschappen

VoorkeurslabelbiotischBehorende tot de levende natuur.
DefinitieBehorende tot de levende natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen..
SynoniembiotischeBehorende tot de levende natuur.
Toelichting op definitieHet biotischBehorende tot de levende natuur. milieu is het voedsel, roofvijanden en parasieten. Tegenstelling: abiotischBehorende tot de niet-levende natuur..

Uit en thuisboek, Stichting het Limburgs Landschap, 1996

Biotische milieufactoren zijn in een ecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen. de organismenLevend biologisch wezen. van andere soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en de populatie van een soortEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen.Geheel van individuen die in alle enigszins belangrijk geachte kenmerken met elkaar en met hun nakomelingen overeenkomen.. Daarnaast kunnen andere individuen van dezelfde soort een biotischeBehorende tot de levende natuur. factor zijn. De biotischeBehorende tot de levende natuur. factoren zijn van invloed op de overlevingskansen van het individu of populatie en op het verloop van de evolutie van de soortEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen.Geheel van individuen die in alle enigszins belangrijk geachte kenmerken met elkaar en met hun nakomelingen overeenkomen.. Biotische factoren hebben, in tegenstelling tot abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. factoren, altijd een biologische oorsprong.

In een levensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven. (bijvoorbeeld bos, zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt., woestijn) zijn er populaties van verschillende soorten. Er zijn prooien, predatoren, soortgenoten e.d. Elk organisme voert interactie en komt met andere elk ander organisme al dan niet rechtstreeks in contact.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-deac483c-5ff4-4ad2-a46d-1de1e95282eb, https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotische_factor
Afbeelding van71cab53422ab43ad8aebfc475866cafec9c9a4fd.png
BiotischBehorende tot de levende natuur. en abiotischBehorende tot de niet-levende natuur.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
biotischBehorende tot de levende natuur.Breder
  • biologisch object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
biotischBehorende tot de levende natuur.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
biotischBehorende tot de levende natuur.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
abiotisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbiotischBehorende tot de levende natuur.
biotamonitoring (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbiotischBehorende tot de levende natuur.
Rdf.jpg