extern


Eigenschappen

Voorkeurslabelextern
DefinitieEen groepering van constructies die een externe instantie beheert en beschikbaar stelt aan een informatiemodel en die in het informatiemodel ongewijzigd gebruikt worden.
Publieksvriendelijke toelichtinghttps://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/#externe-schema-s-her-gebruiken
Synoniemextern (MIM)
Toelichting op definitieEen groepering van constructies die een externe instantie beheert en beschikbaar stelt aan een informatiemodel en die in het informatiemodel ongewijzigd gebruikt worden.

Bij registraties is het regelmatig noodzakelijk om te verwijzen vanuit het eigen model naar gegevens uit een andere informatiemodel. Denk aan het opnemen van de identificatie van een object uit een andere registratie, of aan het overnemen van een subset van gegevens van een object uit een ander model. Hiervoor zijn de stereotypes «view» en «externe koppeling» bedoeld.

Deze stereotypes zijn alleen van toepassing binnen een informatiemodel in situaties waarbij het ene informatiemodel afhankelijk is van een andere informatiemodel.

Uitgangspunten hierbij zijn dat de definitie van de structuur van gegevens van het andere informatiemodel één op één overgenomen wordt, waarbij expliciet gemaakt wordt welke gegevens tot het eigen model behoren en welke tot het andere model.
Exacte overeenkomsthttp://bp4mc2.org/def/mim#Extern, https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/#externe-schema-s-her-gebruiken, https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/#koppelen-met-een-ander-informatiemodel-externe-koppeling
Afbeelding vanExterne mim model schemas.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
externBreder
externBron van
externDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alias (Begrip)Brederextern
Rdf.jpg