combi wasplaats


Eigenschappen

Voorkeurslabelcombi wasplaats
DefinitieEen voorziening waarop machine waarmee gewasbeschermingsmiddelen en of mest zijn toegepast of voor de overige apparatuur worden gereinigd.
Publieksvriendelijke toelichtingWasstraat waar een agrariër zijn landbouwvoertuigen en overige toebehoren schoon maakt.
Synoniemagrarische combi wasplaats, agrarische combi wasplaatsen, agrarische wasplaats, agrarische wasplaatsen, combi wasplaatsen
Toelichting op definitieHet waswater met GBM wordt afgevangen en gaat naar een zuiveringsvoorziening.

Waswater met mest wordt opgevangen en uitgereden. Waswater van de overige machines gaat via een olie/slib afscheider naar de infiltratiesloot.

Schoon hemelwater van de schoongemaakte wasplaats gaat ook naar de infiltratiesloot.
Afbeelding vanschema aanleg wasplaats
Aanleg wasplaats.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
combi wasplaatsBreder
combi wasplaatsBron van
combi wasplaatsGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgHet afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool, een was- en spoelwater sloot of direct op het oppervlaktewater middels een keurontheffing.