regiem


Eigenschappen

Voorkeurslabelregiem
DefinitieMet het regiem (Frans: régime, "regeling, besturing") wordt in de hydrologie de verdeling van de totale hoeveelheid water die een rivier per jaar afvoert bedoeld.
Publieksvriendelijke toelichtingHet regiem is de fluctuatie van het debiet door het jaar heen, oftewel de schommeling van de waterafvoer door een rivier. Het regiem wordt sterk bepaald door de klimaatomstandigheden langs de rivierloop.


Het klimaat bepaalt het regiem door middel van:

  • Wisseling in neerslag per seizoen
  • In het geval van een gletsjerrivier, temperatuurswisseling die zorgt voor smeltwater vanuit gletsjers
  • Temperatuurswisseling die zorgt voor een verandering in de mate van verdamping


Ook de mens kan invloed uitoefenen op het regiem. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van stuwdammen. Hiermee kan het water in de regenperiode worden vastgehouden in een bassin, om vervolgens tijdens een droge periode de dam open te zetten en het benedenstroomse gebied van water te voorzien. Daarnaast kunnen mensen het debiet en regiem veranderen door vegetatie te verwijderen (ontbossing). Vegetatie dempt het water en creëert een soort vertragingstijd in de afvoer.
Synoniemregiemen
Toelichting op definitieHet regiem is afhankelijk van de volgende factoren:
  • de klimatologische omstandigheden, met name de hoeveelheid neerslag
  • het reliëf
  • de voeding door smelt- of regenwater
  • de doorlatendheid van de bodem
  • de aanwezigheid van vegetatie


Regiemen die maar één maximum per jaar kennen worden eenvoudige regiemen genoemd. Een voorbeeld van een eenvoudig regiem is een piek waarbij het water van een gletsjer die een keer per jaar smelt wordt afgevoerd. Complexe regiemen kennen meerdere pieken per jaar.

Menselijk ingrijpen in het stroomgebied van een rivier leidt vaak tot een onregelmatiger regiem. (bon: Wikipedia)


Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Regiem_(hydrologie), https://www.examenoverzicht.nl/aardrijkskunde/debiet-en-regiem
Afbeelding vana306a2acbb3efc83483ae3e4759499764580ddd9.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regiemBreder
regiemBron van
regiemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg