biosfeer


Eigenschappen

Voorkeurslabelbiosfeer
DefinitieHet door de gezamenlijke planten- en dierenwereld bezette deel van de aarde (lithosfeer) en de atmosfeer.
Toelichting op definitieHet deel op, in en boven de aarde dat bewoond wordt door organismen en waar zich dus leven bevindt. Bron: Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Geerts, G., en H. Heestermans (red.), Van Dale Lexicografie, Utrecht, Antwerpen. Twaalfde druk, 1992.

De biosfeer is het gedeelte van de Aarde waar leven mogelijk is en bevindt zich in de hydrosfeer, de atmosfeer en de lithosfeer.

De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen; in de vaste aardbodem is de biosfeer met uitzondering van bacteriën enkele meters diep, in de lucht is hij acht kilometer hoog tot waar er voldoende zuurstof is, en in het water strekt hij zich uit tot op zeer grote diepten van soms 11 km (in diepzeetroggen).

De Aarde absorbeert 70% van het zonlicht, voornamelijk door de atmosfeer en het aardoppervlak. 1% hiervan wordt opgenomen door planten en wieren via de fotosynthese. De overige 30% wordt gereflecteerd. De zon is een grote bol bestaande uit waterstofgas. Door kernfusies wordt dit gas omgezet in helium en tijdens de omzetting komt er enorm veel energie onder de vorm van straling vrij. De zonne-constante bedraagt zo'n 8,6 kJ/cm²/minuut.

Waarom warmt de Aarde dan niet op bij zo'n grote absorptie van zonlicht? De geabsorbeerde energie blijft immers slechts tijdelijk op Aarde. Wat op de Aarde terechtkomt is zonne-energie. De Aarde geeft deze energie onder de vorm van warmte weer af. Alleen in fossiele brandstoffen kan de energie miljoenen jaren blijven. De biosfeer kan bijgevolg niet functioneren zonder zonne-energie.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cc51d0ea-5b00-48dc-9d99-315626a9df38, https://nl.wikipedia.org/wiki/Biosfeer
Afbeelding vanSysteemaarde.jpg


375px-Seawifs_global_biosphere.jpg

Deze samengestelde afbeelding geeft een indicatie van de grootte en de distributie van de primaire productie over de hele wereld, zowel in de oceanen (mg/m3 chlorofyl a) en op het land (genormaliseerde index van het verschil in de vegetatie).

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biosfeerBreder
biosfeerBron van
biosfeerGerelateerd
biosfeerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg