Provinciale Omgevingsvisie

Eigenschappen

VoorkeurslabelProvinciale Omgevingsvisie
DefinitieDe Provinciale Omgevingsvisie is een centraal visiedocument. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein.
Toelichting op definitieLangetermijn doelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur, cultuur worden in de omgevingsvisie met elkaar verbonden.


In de visie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:

de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm); het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;

het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.
Exacte overeenkomsthttps://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Provinciale OmgevingsvisieBreder
Provinciale OmgevingsvisieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg