Wet ruimtelijke ordening


Eigenschappen

VoorkeurslabelWet ruimtelijke ordening
AfkortingWro
DefinitieDe Wet ruimtelijke ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening, WRO) is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden.
SynoniemWet op de Ruimtelijke Ordening, WRO
Toelichting op definitieZowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Hiervan is het bestemmingsplan het belangrijkste instrument, dat ook juridisch bindend is. Hoe de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, die vanaf 1 juli 2008 van kracht is. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. Indien er sprake is van meerdere samenhangende besluiten en plannen is het mogelijk de procedure te vereenvoudigen door middel van een coördinatieregeling.

De wet stamt, onder de naam Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), uit 1965 en is sindsdien al vele malen herzien. In mei 2003 is bij de Tweede Kamer een herzien wetsvoorstel ingediend.

Eind februari 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de huidige Wet ruimtelijke ordening, waarna het ook is goedgekeurd door de eerste kamer. De centrale gedachte erbij was "Decentraal wat kan, centraal wat moet". Provincies en gemeenten hebben met de huidige wet meer verantwoordelijkheden ten opzichte van de oude wet. De bestemmingsplanprocedure wordt in de nieuwe wet teruggebracht van ruim een jaar naar 26 weken. Rijk en provincies kunnen kaders stellen waarbinnen de gemeentes kunnen opereren, met zogenoemde proactieve aanwijzingen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_ruimtelijke_ordening
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet ruimtelijke ordeningBreder
Wet ruimtelijke ordeningBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Provinciaal Omgevingsplan (Begrip)BrederWet ruimtelijke ordening
bebouwingsconcentratie (Begrip)GerelateerdWet ruimtelijke ordening
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)GerelateerdWet ruimtelijke ordening
Rdf.jpg