cultuur

Eigenschappen

VoorkeurslabelcultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.
DefinitieHet verbouwen van gewassenEen gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.
SynoniemculturenHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24316&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=24315&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
cultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.Breder
  • abstracte begrippen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
cultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
cultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg