waterschapsbelastingen


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterschapsbelastingen
DefinitieBelasting geheven door het waterschap voor het uitvoeren van haar taken.
Publieksvriendelijke toelichtingWaterschappen zijn net zoiets als provincies, maar dan voor waterbeheer. Nederland is verdeeld in meerdere waterschappen. Deze waterschappen hebben twee hoofdtaken: het waterpeil beheren, bijvoorbeeld door middel van dijken en sluizen, en het afvalwater zuiveren. Kortom, de waterschappen zorgen ervoor dat het land niet overstroomt en dat we schoon water hebben. Hiervoor betaalt iedereen de waterschapsheffingen.
Synoniemwaterschapsbelasting, waterschapsheffing, waterschapsheffingen, waterschapslasten
Toelichting op definitieAls huiseigenaar betaal je zuiveringsheffing en watersysteemheffing (voor ingezetenen én voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken). De zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De watersysteemheffing voor onderhoud aan bijvoorbeeld beken, sloten en dijken. Hoeveel je betaalt, hangt af van de WOZ-waarde. Het tarief verschilt per waterschap.
Exacte overeenkomsthttps://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/waterschapsbelastingen-en-grondslagen/, http://taxonomie.cbs.nl/vocab/?tema=4595, https://www.huurwoningen.nl/nieuws/waterschapsbelasting-wat-is-het-precies-en-hoeveel-betaal-je-als-huurder-in-2018, https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/belastingen/gemeentelijke-belastingen#/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapsbelastingenBreder
waterschapsbelastingenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslag (Begrip)Brederwaterschapsbelastingen
verontreinigingsheffing (Begrip)Brederwaterschapsbelastingen
watersysteemheffing (Begrip)Brederwaterschapsbelastingen
zuiveringsheffing (Begrip)Brederwaterschapsbelastingen
Rdf.jpg