veenoxidatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelveenoxidatie
DefinitieVeenoxidatie is een proces waarbij veen, door het verlagen van de grond- en-of oppervlaktewaterstand, blootgesteld wordt aan de lucht, waardoor het oxideert en de bodem inklinkt. Het proces is onomkeerbaar en kan grote gevolgen hebben.
Publieksvriendelijke toelichtingBodeminklinking doordat veen wordt blootgesteld aan zuurstof als gevolg van ontwatering.
Synoniemoxidatie van veengronden, oxideren van veen
Toelichting op definitieVerzakking van de bodem door oxidatie van veengronden is een proces dat in Nederland en elders al eeuwen aan de gang is. Bij de ontginning van veengebieden werden vaarten en sloten gegraven om het veen te ontwateren. Hierdoor werden deze gebieden geschikt voor landbouw. De waterstand zakte zover dat zelfs in bepaalde gebieden akkerbouw mogelijk is geweest.
Voorbeeldhttps://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/a9a3fb99-4d67-4df4-a815-b4bc617af3a0
Exacte overeenkomsthttps://www.encyclo.nl/begrip/Veenoxidatie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemdaling
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veenoxidatieBreder
veenoxidatieBron van
veenoxidatieDeel van
veenoxidatieGerelateerd
veenoxidatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodemdaling (Begrip)Gerelateerdveenoxidatie
veendijk (Begrip)Gerelateerdveenoxidatie
Rdf.jpg