modelleren


Eigenschappen

Voorkeurslabelmodelleren
DefinitieAlgemeen gesteld is modelleren het maken van een (wiskundige) beschrijving van een situatie uit de werkelijkheid, waarbij die beschrijving dient om een probleem of vraag in die situatie op te lossen. Modelleren is zowel een werkwijze als een denkwijze.
Synoniemmodellering
Toelichting op definitieHet omvat een iteratief proces dat creativiteit en inventiviteit vraagt, waarin wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische kennis wordt toegepast om nieuwe situaties te beschrijven. Dit omvat het bepalen van een strategie, het doorgronden/ analyseren van het probleem, het kiezen van variabelen, het opstellen van verbanden en het inzetten van wiskundige en computationele middelen. De aanpak hangt af van het doel, de vraag of het probleem waarvoor een antwoord wordt gezocht. Het doel kan liggen in een beter begrip van de situatie op zich, maar ook in het ontwikkelen van nieuwe conceptuele kennis. Bij complexe probleemstellingen spelen moderne computertechnologie en geavanceerde digitale applicaties een centrale rol.
Exacte overeenkomsthttps://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/natuur-techniek/modelleren/modelleren/#:~:text=Algemeen%20gesteld%20is%20modelleren%20het, een%20werkwijze%20als%20een%20denkwijze.
Afbeelding vanNiveaus van modellering
Niveaus van modellering.
Afbeelding URLschemaonderzoeksactiviteiten3.png
Drie categorieën van activiteiten die modelleren typeren.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
modellerenBreder
modellerenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg