NEN 2660-2


Eigenschappen

VoorkeurslabelNEN 2660-2
DefinitieNEN 2660-2 gaat in op de praktische invulling, zijnde de configuratie, extensie en implementatie van de conceptuele modellen uit deel 1 in termen en concepten van Semantic Web en Linked Data. Daarbij vindt een uitwerking plaats van het top level model naar modellen die specifiek zijn voor de gebouwde omgeving.
SynoniemNEN2660-2
Exacte overeenkomsthttp://persberichten.deperslijst.com/183205/persbericht-normontwerp-informatiemodellering-van-gebouwde-omgeving-ter-commentaar.html
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
NEN 2660-2Breder
NEN 2660-2Bron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg