hernieuwbare grondstof


Eigenschappen

Voorkeurslabelhernieuwbare grondstof
DefinitieGrondstof van biologische oorsprong, die wordt beheerd en/of geteeld en na winning binnen een mensenleven terug groeit zonder het betreffende ecosysteem uit te putten.
Synoniemhernieuwbare grondstoffen
Toelichting op definitie(bron: Lexicon Circulair Bouwen)


Grondstof van biologische oorsprong, exclusief grondstoffen uit geologische afzetting of fossiele grondstoffen, die wordt beheerd en/of geteeld en die na winning binnen een mensenleven teruggroeit zonder het betreffende ecosysteem uit te putten (bron: Circulaire kantoor- en leeromgeving - Deel 1: Definities, code: 3.37 / ABDL)

Over hernieuwbare grondstof zegt de norm ISO 14021, amendement 1: "Materiaal dat samengesteld is uit biomassa van een levende bron en dat doorlopend kan worden hernieuwd".

De hernieuwbare grondstoffen zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen, waarvan de voorraad in een korte periode kan worden hersteld. In elk geval moet deze voorraad even snel worden hernieuwd als hij werd verbruikt.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij hout, katoen, rijst, tarwe, hennep, stro, suikerbieten, maïs, zeewier, mest, algen, insecten enzovoort. (bron: Eurabo)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-6776, https://www.eurabo.be/nl/lexicon/hernieuwbaar
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hernieuwbare grondstofBreder
hernieuwbare grondstofBron van
hernieuwbare grondstofGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg