biomassa


Eigenschappen

Voorkeurslabelbiomassa
DefinitieDe gezamenlijke hoeveelheid aan levende materie voorkomend in een bepaalde levensgemeenschap of een onderdeel hiervan.
Toelichting op definitieBron: Nederlands Normalisatie-instituut, Water - Termen en definities. NEN 6599, 1e druk, januari 1991. - vertaald uit ISO 6107-3-13.


Biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. (bron: Elektriciteitswet)

Materiaal van biologische oorsprong, dat niet is gewonnen uit geologische formaties of is getransformeerd tot fossiel materiaal. Turf is geen biomassa. (bron: Lexicon Circulair Bouwen)

Natuurlijk, plantaardig materiaal dat vrijkomt. (bron: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9811a30f-91e0-40bb-b604-b26d3ac880c5, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0534
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biomassaBreder
biomassaBron van
biomassaLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg