grondstof


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrondstof
DefinitieRuwe, onbewerkte stof die kan worden omgezet in een materiaal.
Synoniemgrondstoffen
Toelichting op definitie(bron: Circulaire kantoor- en leeromgeving - Deel 1: Definities, code: 3.30)


Basismateriaal dat in een proces wordt gebruikt om goederen, energie, producten of halffabricaten te maken (bron: Lexicon Circulair Bouwen / ABDL)

Grondstoffen zijn materialen die in een proces gebruikt worden om iets te maken of te fabriceren. Specifiek natuurlijke grondstoffen zijn stoffen die in de natuur gevonden worden, zoals vruchtbare aarde, olie, mineralen, hout en andere gewassen. In productieprocessen kunnen ook niet-natuurlijke grondstoffen gebruikt worden: dit wordt ook wel een halffabricaat genoemd.

De aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen in een land is vaak bepalend voor de rijkdom. De OPEC-landen met hun veelal grote voorraden olie zijn hier een voorbeeld van.

De laatste jaren blijkt dat grondstoffen steeds schaarser worden, bijvoorbeeld: (zoet) water, zand, aardolie, aardgas, steenkool en metaalerts. Het is van belang dat economieën zo min mogelijk afhankelijk zijn van eindige grondstoffen en zich richten op hernieuwbare grondstoffen. Zo zal hout, mits verstandig beheerd, niet opraken. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4547, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondstofBreder
grondstofBron van
grondstofGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hernieuwbare grondstof (Begrip)Bredergrondstof
niet-hernieuwbare grondstof (Begrip)Bredergrondstof
primaire grondstof (Begrip)Bredergrondstof
secundaire grondstof (Begrip)Bredergrondstof
uitloging (Begrip)Gerelateerdgrondstof
Rdf.jpg