ruwheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelruwheid
DefinitieOneffenheid waardoor stroming weerstand ondervindt.
Synoniemde ruwheid
Toelichting op definitie(bron: DIV)


De ruwheid (ook wel ruwheid, verouderde ruwheid) is een term uit de oppervlaktefysica die de oneffenheden van de oppervlaktehoogte beschrijft.

Er zijn verschillende berekeningsmethoden voor de kwantitatieve karakterisering van de ruwheid, die elk rekening houden met verschillende eigenaardigheden van het oppervlak. De oppervlakteruwheid kan onder andere worden beïnvloed door polijsten , walsen polijsten , slijpen , leppen , honen , beitsen , zandstralen , borstelstralen , etsen , stomen of corrosie.

De term ruwheid duidt ook een vormafwijking van de derde tot vijfde orde in technische oppervlakken volgens DIN 4760 aan. De ruwheid van een technische ondergrond is gespecificeerd in de oppervlakte-informatie in de technische tekening.

Ruwheid is vooral belangrijk in de techniek, bijvoorbeeld op technisch glijdende of zichtbare oppervlakken. De beschikbare meetapparatuur kan worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • Handmatige methoden. Dit is inclusief de rugotest . Dit valt echter niet onder de keten van GPS- normen.
 • Op profielen gebaseerde methoden. Deze omvatten profielmethoden
 • Gebiedsgerichte methoden. Dit omvat onder meer optisch uitgebreide meetmethoden. <br/.

In het geval van optische profiel- en gebiedsgebaseerde methoden zijn er tal van meetmethoden om uit te kiezen. Deze omvatten confocale microscopie , conoscopisch holografie , de focus variatie of wit licht interferometrie.

Ruwheidsparameters op het profiel Er zijn in principe drie ruwheidsspecificaties die in het dagelijks leven worden gebruikt, die meestal worden aangegeven in de eenheidsmicrometer (µm).

 • De gemiddelde ruwheidswaarde , weergegeven door het symbool Ra , geeft de gemiddelde afstand aan van een meetpunt - op het oppervlak - tot de hartlijn. De hartlijn snijdt het werkelijke profiel binnen de referentiesectie zodanig dat de som van de profielafwijkingen in een vlak evenwijdig aan de hartlijn wordt verdeeld over de lengte van de meetsectie.

De gemiddelde ruwheid komt overeen met het rekenkundig gemiddelde van de absolute afwijking van de gemiddelde lijn. De gemiddelde ruwheid (in één dimensie) is iets gemakkelijker voor te stellen dan de hoogte van de rechthoek, die dezelfde lengte heeft als de te onderzoeken sectie en hetzelfde gebied als het gebied tussen de referentiehoogte en het profiel.

 • De zogenaamde kwadratische ruwheid (Engelse rms-ruwheid of root-mean-squared ruwheid : wortel van het gemiddelde kwadraat) wordt berekend uit het gemiddelde van de afwijkingsvierkanten en komt overeen met het " kwadraatgemiddelde "
 • De zogenaamde gemiddelde ruwheidsdiepte (ook tienpuntshoogte), voorheen weergegeven door het symbool Rz (tot DIN EN ISO 4287: 1984), is nu als ISO-kenmerkwaarde geschrapt (vanaf DIN EN ISO 4287: 1997). De gemiddelde ruwheid kan nog door oudere meetapparatuur worden afgegeven en wordt als volgt bepaald.
  • Een gedefinieerde meetsectie op het oppervlak van het werkstuk is verdeeld in zeven afzonderlijke meetsecties, waarbij de middelste vijf meetsecties even groot zijn. De evaluatie wordt alleen over deze vijf meetsecties uitgevoerd, aangezien het te gebruiken Gauss-filter een halve enkele meetsectie nodig heeft voor voor- en naloop of een convolutie een niet te verwaarlozen in- en uitloopgedrag heeft.
  • Voor elk van deze afzonderlijke meetsecties van het profiel wordt het verschil tussen de maximale en minimale waarde bepaald.
  • De gemiddelde waarde wordt gevormd uit de vijf individuele ruwheidswaarden die op deze manier worden verkregen. (bron: Mamaija.net)
Exacte overeenkomsthttps://mamaija.net/wiki/Rauheit, https://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-88d9098d-2bde-4f58-be6a-070557e043d6
Bijna overeenkomsthttps://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/ce411cfb-9c35-4568-b681-684cce0f7678
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ruwheidBreder
ruwheidBron van
ruwheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hydraulische ruwheid (Begrip)Brederruwheid
ruwheid profiel (Begrip)Brederruwheid
ruwheidelement (Begrip)Brederruwheid
ruwheidlengte (Begrip)Brederruwheid
Rdf.jpg