drijverstuw

Eigenschappen

Voorkeurslabeldrijverstuw
DefinitieDe drijverstuw is een onafhankelijk functionerende stuw waarbij verschillen evenredig over een gebied verdeeld worden, wanneer het boven- en onderpand een vast peilverschil ten opzichte van elkaar moeten behouden. De stuw drijft met zijn grote drijver op het lage pand en zorgt voor een opwaartse kracht, waardoor de stuwbak in staat is een bepaalde hoeveelheid water te dragen/keren. Het systeem is hierbij in evenwicht.
Synoniemdrijverstuwen
Toelichting op definitieVoor het automatisch regelen van het onderpand niveau in met name oppervlaktewater. Regeling geschiedt door middel van een drijver die reageert op het lage pand.

De drijverstuw is toepasbaar in oppervlakte- en proceswater. De drijverstuw functioneert onafhankelijk van stroomtoevoer, waarbij de lusten en lasten gelijkmatig over een gebied verdeeld worden.

De drijverstuw functioneert onafhankelijk van stroomtoevoer, waarbij de lusten en lasten gelijkmatig over een gebied verdeeld worden. De drijverstuw kan worden ingezet, wanneer het boven- en onderpand een vast peilverschil ten opzichte van elkaar moeten behouden. Het water regulerend object drijft met een grote drijver op het benedenpand. De drijver zorgt voor een op- waartse kracht, waardoor de daarop aangebrachte stuwbak in staat is een bepaalde hoeveelheid water te dragen/keren. Het systeem is hierbij in evenwicht. Op twee natuurlijke manieren kan dit evenwicht worden opgeheven: 1. Het waterpeil in het lage pand zakt, waardoor de drijver mee zakt en de stuwbak water overlaat. 2. Als het ingestelde peilverschil wordt overschreden door peilstijging in het hoge pand, dan laat het kunstwerk water over. Het kunstwerk keert telkens in zijn evenwichtstoestand terug. Hierdoor blijft een vast peilverschil tussen boven- en overpand behouden. Binnen een bepaalde marge is het kunstwerk instelbaar door de drijver van ballast te voorzien, of ballast weg te nemen. Dit gebeurt door omgevingswater in de drijver toe te laten of te

onttrekken. Het kunstwerk kan worden aangebracht in een sparing van bijvoorbeeld een damwand of een betonbak.
Exacte overeenkomsthttp://www.tanokunststof.nl/hdpe-drijverstuw/, https://www.kwtwaterbeheersing.nl/product/kds-drijverstuw/, https://hcwaterbeheersing.nl/producten/automatische-niveauregeling/
Afbeelding vandrijverstuw


drijverstuw

drijverstuw

drijverstuw

drijverstuw

Drijverstuw
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drijverstuwBreder
drijverstuwBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Inlaat met vlotterunit (Begrip)Gerelateerddrijverstuw
Rdf.jpg