laag salderend gewas


Eigenschappen

Voorkeurslabellaag salderend gewas
DefinitieLager salderende gewassen die vaak ook ‘maaigewas’ zijn vragen minder van de grond als hoog salderende gewassen.
Synoniemlaag salderende gewassen, rustgewas, rustgewassen
Toelichting op definitieVoorbeelden van laag salderende gewassen / maaigewassen: granen, peulvruchten, handelsgewassen (karwei, koolzaad, blauwmaanzaad, zie ook Textor ‘Dubbelteelten en meerjarige akkerbouwgewassen in Nederland’), luzerne, graszaad.


Het is noodzakelijk om dergelijke gewassen in de rotatie op te nemen, omdat ze in het algemeen een gunstige uitwerking hebben op de grond, zoals verbetering van de bodemstructuur, de bodemgezondheid en het organische stofgehalte. Ze zijn dus onmisbaar om de bodem gezond te houden (of te maken) en vormen dus een voorwaarde om de hoog salderende rooigewassen te kunnen blijven telen. Om die reden worden deze gewassen ook welrustgewassen’ genoemd.
Exacte overeenkomsthttps://edepot.wur.nl/463816
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
laag salderend gewasBreder
laag salderend gewasBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg