hoog salderend gewas


Eigenschappen

Voorkeurslabelhoog salderend gewas
DefinitieTot de hoogsalderende teelten behoren bloemen, bollen, sierteelt, fruit, bomen, graszaad en graszoden, pootaardappelen, cichorei, (glas)tuinbouw en sportvelden. Deze teelten hebben op een bepaald moment in de groei absoluut water nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
Publieksvriendelijke toelichtingHoog salderende gewassen zijn wortel- of rooigewassen, die veel van de grond vragen (aan voeding, water, gewasbescherming, etc.) en waarvan de teelt ook een aanslag is op de structuur en het organische stofgehalte van de grond Hoog salderende gewassen hebben een hoge kostprijs.
Synoniemhoog salderende gewassen
Toelichting op definitieGeen beregening betekent verlies van oogst. Fabrieks- en consumptieaardappelen, granen, bieten en maïs behoren niet tot de hoogsalderende teelten. Deze gewassen kunnen zich na een droogteperiode vaak nog voldoende herstellen. (bron: Keur waterschap Hunze en Aa's)


Een hoog salderend gewas verwijst naar een gewas dat een hoge opbrengst of productie heeft, waardoor he teen positieve bijdrage levert aan de inkomsten van een landbouwbedrijf. Het kan ook verwijzen naar gewassen die een hogere marktwaarde hebben in vergelijking tot andere gewassen.

Hoog salderende gewassen kunnen variëren afhankelijk van de regio, het klimaat, de bodemgesteldheid en de landbouwpraktijken. Enkele voorbeelden van gewassen die als hoog salderend worden beschouwd zijn bloemen, bollen, sierteelt, fruit, bomen, graszaad en graszoden, pootaardappelen, cichorei en (glas)tuinbouw.

Het is belangrijk op te merken dat de saldering van ene gewas niet alleen afhangt van de opbrengst, maar ook van de kosten die gepaard gaan met de teelt, zoals zaden, meststoffen, irrigatie, gewasbescherming en arbeid. Daarom kan het rendement van een gewas variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en managementpraktijken. (bron: HEA)
Exacte overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/06/11-Grondwateronttrekking.pdf
Bijna overeenkomsthttps://edepot.wur.nl/463816, https://www.google.com/search?q=hoogsalderend+gewas&oq=hoogsalderend+gewas&aqs=chrome..69i57j69i60l2.4850j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:~:text=Gewassen%20met%20een%20hoog%20saldo%20(aardappel%2C%20peen%2C%20uien)%20vragen%20veel%20van%20de%20bodem.%20Gewassen%20die%20laat%20geoogst%20worden%20(suikerbieten%2C%20aardappelen)%20geven%20een%20groter%20risico%20op%20bodemverdichting%20en%20bieden%20minder%20ruimte%20voor%20de%20teelt%20van%20groenbemesters.
Afbeelding vanlelieteelt
Lelieteelt, hoog salderend gewas.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoog salderend gewasBreder
hoog salderend gewasBron van
hoog salderend gewasGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkanon (Begrip)Gerelateerdhoog salderend gewas
Rdf.jpg