veen


Eigenschappen

Voorkeurslabelveen
DefinitieGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
Synoniemmoer, veenlaag, veenlagen
Toelichting op definitieVeelal ontstaan tijdens moerasachtige omstandigheden. (bron: Uit en thuisboek, Stichting het Limburgs Landschap, 1996 / Aquo)


Opeenhoping van dode plantresten tijdens moerasachtige omstandigheden. (bron: DIV)

Veengrond is een grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. Deze natte, sponsachtige grondsoort is gevormd door afgestorven planten in moerassen en later bewaard gebleven onder natte, zuurstofarme omstandigheden. Zo'n ter plaatse gevormde grondsoort wordt wel een sedentaat genoemd.

In Noord- en West-Nederland worden uitgestrekte veengebieden al honderden jaren vooral als weidegebied voor koeien gebruikt. Gedroogd veen is bruikbaar als brandstof (turf). De drassige gronden en veengebieden of veenmoerassen waar turf werd of wordt gestoken, werden vroeger ook wel moer genoemd. Veen op grote diepte, blootgesteld aan toenemende druk en temperatuur, verandert in bruinkool of steenkool. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-511fede0-0cbf-40a2-bd1c-f1c03063c9c1, https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
Afbeelding vanbodemprofiel, veengrond met daaronder een keileemlaag, Kloosterveen Assen

Bodemprofiel, veengrond met daaronder een keileem laag, Kloosterveen Assen

260px-Peat_artisanal_exploitation2.jpg

Afgestoken veenlaag.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veenBreder
veenBron van
veenLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bruinkool (Begrip)Brederveen
veenoxidatie (Begrip)Deel vanveen
Friesche Veen (Gebied)Gerelateerdveen
organogeen gesteente (Begrip)Gerelateerdveen
veendijk (Begrip)Gerelateerdveen
ven (Begrip)Gerelateerdveen
Rdf.jpg