veen

Eigenschappen

VoorkeurslabelveenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
DefinitieGrondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
SynoniemmoerGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten., veenlaagGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten., veenlagenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
Toelichting op definitieVeelal ontstaan tijdens moerasachtige omstandigheden.

Veengrond is een grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus., die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. Deze natte, sponsachtige grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. is gevormd door afgestorven plantenDe plantenwereld van een regio. in moerassen en later bewaard gebleven onder natte, zuurstofarme omstandigheden. Zo'n ter plaatse gevormde grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. wordt welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een sedentaat genoemd.

In Noord- en West-Nederland worden uitgestrekte veengebieden al honderden jaren vooral als weidegebied voor koeien gebruikt. Gedroogd veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. is bruikbaar als brandstof (turf). De drassige grondenOppervlakte van de aarde. en veengebieden of veenmoerassen waar turf werd of wordt gestoken, werden vroeger ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. moerGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. genoemd. VeenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. op grote diepte, blootgesteld aan toenemende drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. en temperatuur, verandert in bruinkoolVeen dat onder druk in de loop der tijd gevormd is. of steenkool.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29573&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
Afbeelding vanbodemprofiel, veengrond met daaronder een keileemlaag, Kloosterveen Assen

Bodemprofiel, veengrond met daaronder een keileemEen soms verwarring gevende praktijknaam voor een soort grondmorene die gekenmerkt is door de aanwezigheid van keien en leem als opvallende componenten laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese)., Kloosterveen Assen

260px-Peat_artisanal_exploitation2.jpg

Afgestoken veenlaagGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten..
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.Breder
  • grondsoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bruinkool (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederveenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
veenoxidatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanveenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
organogeen gesteente (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdveenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
ven (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdveenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten.
Rdf.jpg