botulisme


Eigenschappen

Voorkeurslabelbotulisme
DefinitieVergiftiging die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum.
Publieksvriendelijke toelichtingEen voedselvergiftiging bij mensen en dieren, die wordt veroorzaakt door het eten van voedsel waarin een bacterie botulinumtoxine heeft gevormd. Vooral watervogels en vissen hebben hier in de warme zomermaanden last van.
Toelichting op definitieSpeelt een belangrijke rol bij voedselvergiftiging bij organismen. De belangrijkste symptomen van voedselvergiftiging zijn buikpijn, braken, zenuwstoornissen, beperkt gezichtsvermogen, droge mond enz.

Botulisme wordt veroorzaakt door gifstoffen (toxinen) van een bacterie (Clostridium botulinium). Deze bacterie produceert een gifstof die verlammend werkt op het zenuwstelsel van dieren. Een indicatie van Botulisme is als eenden hun kop niet meer kunnen optillen en verdrinken. (bron: Helpdesk Water)

Botulisme is een ernstige ziekte veroorzaakt door gifstoffen van de bacterie Clostridium botulinum. Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum. Bij mensen in Nederland is botulisme zeer zeldzaam.

Botulisme is een vergiftiging door het vergif botulinetoxine waaraan vooral watervogels en vissen sterven. In het begin gaat het vooral gepaard met spierverlamming. Er zijn zeven verschillende typen botuline waaronder drie die gevaarlijk zijn voor de mens.

De bacterie Clostridium botulinum (en de nauw verwante C. argentinense), die botulisme veroorzaakt kan zich alleen onder bepaalde omstandigheden snel vermenigvuldigen:

in een eiwitrijk zuurstofarm milieu (dode vogels of vissen, vooral wanneer deze in het water liggen); in water dat 20 graden Celsius of nog warmer is (met name ondiep, stilstaand water wordt in de zomer snel warm). De bacterie komt wereldwijd voor. De naam komt van botulus (worst), omdat de ziekte voor het eerst werd beschreven einde 18e eeuw, toen in Wildbad een gezelschap ziek werd na het eten van worst.

Niet de bacterie zelf veroorzaakt de symptomen, maar het door die bacterie afgescheiden toxine (botuline). Dit veroorzaakt een blokkade van de signaaloverdracht van zenuw naar spier.
Exacte overeenkomsthttps://www.rivm.nl/botulisme, https://nl.wikipedia.org/wiki/Botulisme, https://www.aquo.nl/index.php/Id-1c738f2c-0ce9-44ed-8260-c2e46c8aa378, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/botulisme
Afbeelding van5f2aecad-f386-42a7-8222-bf22aa557cce.jpg

Botulisme


Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
botulismeBreder
botulismeBron van
botulismeGerelateerd
botulismeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
clostridium botulinum (Begrip)Gerelateerdbotulisme
Rdf.jpg390px-Clostridium_botulinum.jpg
Clostridium botulinum