Eigenschap:Voorkeurslabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel). Naamgeving bij voorkeur in kleine letters en enkelvoud.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 250 pages using this property.
0
06-GPS  +
06-GPS referentiestation  +
1
1% norm  +
1d-alfanumerieke-constante  +
1d-berekening  +
1d-bodemsprong  +
1d-brugpijler  +
1d-constante  +
1d-duiker  +
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel  +
1d-dwarsprofiel  +
1d-dwarsprofiel-cirkelboog  +
1d-dwarsprofiel-lijn  +
1d-dwarsprofiel-trapezium  +
1d-functie(t)  +
1d-functie(u)  +
1d-gebied  +
1d-gemaal  +
1d-hevel  +
1d-interne randvoorwaarde  +
1d-knooppunt  +
1d-kunstwerk  +
1d-kunstwerkpunt  +
1d-lozingspunt  +
1d-oppervlaktewatermodel  +
1d-qh-relatie  +
1d-randknooppunt  +
1d-randvoorwaarde  +
1d-rekenpunt  +
1d-schematisatie  +
1d-schematisatiepunt  +
1d-schuifstuw  +
1d-segment  +
1d-segmentpunt  +
1d-segmentpunt-relatie  +
1d-startwaarde  +
1d-stuurwaarde  +
1d-stuw  +
1d-stuw-uitgebreid  +
1d-stuwduiker  +
1d-tijdreeks  +
1d-uitvoerpunt  +
1d-uitvoerpunt-instelling  +
1d-uitvoertraject  +
1d-uitvoerwaarde  +
1d-vak  +
1d-vak afstand  +
1d-vak-uitvoertraject  +
5
5-jaarlijkse toetsing  +
A
ABDL begrippen  +
ANW begrippen  +
ARAN meting  +
Absoluut recht  +
Actueel Hoogtebestand Nederland  +
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond  +
Algemene Verordening Gegevensbescherming  +
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening  +
Algemene wet bestuursrecht  +
Amerdiep  +
Annerveensche Mond  +
Apache Log4j  +
Apache Spark  +
Apache Tomcat  +
Apache webserver  +
Apollo Essentials  +
Application service provider  +
Aquo begrippen  +
Aquo-kit  +
Aquo-model  +
Aquo-standaard  +
ArcGIS_Collector  +
ArcGIS Online  +
ArcGIS Pro  +
ArcMap  +
Arcgis  +
Arcgis Server  +
ArchiMate  +
ArchiXL begrippen  +
Astaat  +
Atom  +
AutoCAD  +
B
B-Flo  +
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie  +
Basisregistratie Handelsregister  +
Basisregistratie Kadaster  +
Basisregistratie Ondergrond  +
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie Topografie  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  +
Basisregistratie water  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsmiddel  +
Bedrijfsvergelijkingen  +
Beidou  +
Beleid, Projecten & Laboratorium  +
Benningsloot  +
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren  +
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water  +
Bestuursrecht  +
Binnenonderkant buis  +
Binnenvaart in beeld begrippen  +
Biochemie  +
Bodemrichtlijn begrippen  +
Burgerlijk Wetboek  +
C
CBNL begrippen  +
CBS begrippen  +
CEMT-classificatie  +
CHT begrippen  +
CROW begrippen  +
Cascading Style Sheets  +
Centraal Bureau voor de Statistiek code  +
Centrale Distributie Laag  +
Chemical Abstracts Service registry number  +
Chemical Entities of Biological Interest  +
Citrix  +
Computer-aided design  +
Cross Origin Resource Sharing  +
Cybersecurity implementatierichtlijn  +
D
D-HYDRO Suite  +
D-Hydamo begrippen  +
DAMO Afvalwaterketen  +
DAMO Algemeen  +
DAMO Keringen  +
DAMO Systeem  +
DAMO Watersysteem  +
DAMO begrippen  +
DAMO functioneel model  +
DAMO objectenhandboek  +
DEEP  +
DIN opgelost anorganisch stikstof  +
DIT-riool  +
DIV Hunze en Aa's begrippen  +
DON opgelost organisch stikstof  +
DSO begrippen  +
DT-riool  +
DWA perceelaansluitleiding  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Fysiek  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Logisch  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt  +
Data Protection Impact Assessment  +
Datastromen  +
De Biks  +
De Witte Molen  +
Delta  +
Delta Expertise begrippen  +
Deltaplan  +
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  +
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie  +
Deltaplan Waterveiligheid  +
Deltaplan Zoetwater  +
Deltaprogramma  +
Deltaprogramma begrippen  +
Deltawet  +
Deurzerdiep  +
Differentiële Global Navigation Satellite System  +
Differentiële Global Position System  +
Digitaal Stelsel Omgevingswet  +
Distributed denial of service aanval  +
Documentaire Informatie Voorziening  +
Drents Plateau  +
Drentsche Aa  +
Droge Voeten 2050  +
Droogte begrippen  +
Dublin Core  +
DuikerSifonHevel  +
Duitse hardheid  +
E
ECW Header Editer  +
EEQ17b-estradiol equivalenten  +
ERDAS IMAGINE File Format  +
Ecopedia begrippen  +
Enhanced Automatic Terrain Extraction  +
Enhanced Compression Wavelet  +
Enhanced Compression Wavelet versie 2  +
Enhanced Compression Wavelet versie 3  +
Ensie begrippen  +
Environmental Systems Research Institute  +
Erdas Imagine  +
Erfgoedwet  +
Esfenvaleraat  +
EuroVOC begrippen  +
European Petroleum Survey Group geodetic parameter dataset  +
Europees Terrestrisch Referentiesysteem 1989  +
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s  +
Europese Unie  +
Europese kaderrichtlijn water  +
Europese richtlijn  +
Europese verordening  +
Extensible Markup Language  +
F
FME  +
Fivelingopeil  +
Forum Standaardisatie begrippen  +
Friesche Veen  +
G
GBLT begrippen  +
GEMET begrippen  +
GEMMA Online begrippen  +
GLONASS  +
GNU General Public License  +
GRASS GIS  +
GWSW begrippen  +
Galileo  +
Gegevens Knooppunt Groningen  +
Gegevensknooppunt Waterschappen  +
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water  +
Gemeenschappelijk landbouwbeleid  +
General Packet Radio System  +
GeoPackage  +
Geocat  +
Geocat Bridge  +
Geocat live  +
Geocompressor  +
Geography Markup Language  +
Geohydrologie  +
Geonetwork  +
Geonovum  +
Geonovum begrippen  +
Geoserver  +
Geoweb  +
Getal van Froude  +
Global Navigation Satellite System  +
Global Positioning System  +
Google Chrome  +
H
HDSR begrippen  +
HWA perceelaansluitleiding  +
HWA perceelaansluitleiding  +
Helpdesk Water begrippen  +
Het Internationale Stelsel van Eenheden  +
Het Waterschapshuis  +
Hexagon  +
Hexagon begrippen  +
Hexagon pointcloud  +
Hoofdwateren Rijkswaterstaat  +
Human Machine Interface  +
Hunsingopeil  +
Hunze en Aa's Eigen Informatiesysteem  +
Hunze en Aa's begrippen  +
HyDAMO Validatietool begrippen  +
HyDAMO validatietool  +
HyperText Markup Language  +
HyperText Markup Language 5  +
HyperText Transfer Protocol Secure  +
Hypertext Transfer Protocol  +
I
IBA Klasse I  +
IBA Klasse II  +
IBA Klasse IIIa  +
IBA Klasse IIIb  +
IFV begrippen  +
IJkdijk  +