Deltaplan


Eigenschappen

VoorkeurslabelDeltaplan
DefinitieNederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land.
Publieksvriendelijke toelichtingPlan voor bescherming van onze kwetsbare delta. Zo kennen we bijvoorbeeld het Deltaplan Waterveiligheid, Deltaplan Zoet water en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
SynoniemDeltaplannen, deltaplannen, deltaplan
Toelichting op definitieDaarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties werken samen aan de uitvoering van dit programma.

Het Deltaprogramma is opgebouwd rond drie thema’s:

  • Waterveiligheid. We versterken dijken, onderhouden de kust met zandsuppleties en geven rivieren meer ruimte. Zo beperken we het risico op overstromingen.
  • Zoetwater. We werken aan projecten die zorgen voor voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.
  • Ruimtelijke adaptatie. Op veel plaatsen richten we ons land zo in dat we de extremen van de natuur – hitte, droogte, wateroverlast en de gevolgen van overstromingengoed kunnen opvangen. Ook als die extremen in de toekomst vaker en heviger optreden door klimaatverandering.
Exacte overeenkomsthttps://www.deltaprogramma.nl/themas
Afbeelding vanHeader_Deltaplan_Agrarisch_Waterbeheer.png
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DeltaplanBreder
DeltaplanBron van
DeltaplanGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Begrip)BrederDeltaplan
Deltaplan Waterveiligheid (Begrip)BrederDeltaplan
Deltaplan Zoetwater (Begrip)BrederDeltaplan
Rdf.jpg