Hoofdwateren Rijkswaterstaat

Eigenschappen

VoorkeurslabelHoofdwateren RijkswaterstaatOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.
DefinitieOppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.
SynoniemRWS-hoofdwaterOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-1653
Afbeelding vanHoofdwateren Rijkswaterstaat
Hoofdwateren RijkswaterstaatOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit..
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Hoofdwateren RijkswaterstaatOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.Breder
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Hoofdwateren RijkswaterstaatOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoergebied van de 1e gebiedsorde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdHoofdwateren RijkswaterstaatOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.
afvoergebied van de 2e gebiedsorde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdHoofdwateren RijkswaterstaatOppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.
Rdf.jpg