Datastromen


Eigenschappen

VoorkeurslabelDatastromen
DefinitieData is de fundering van de besluitvorming binnen de waterschappen. De digitalisering versnelt en is onomkeerbaar. De waterschappen beschouwen informatie als onmisbare productiefactor. Het vraagt de waterschappen hun data op orde te hebben om ook in de toekomst hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Toelichting op definitieData op orde betekent dat gegevens op basis van standaarden beschikbaar zijn. Daarmee geven de waterschappen invulling aan de ambitie die is vastgesteld in het Bestuursakkoord Water, de Baseline Basis op Orde en de Ambitie op het Delen van Data. Hiermee benadrukken zij het strategisch belang en de waarde van data en informatie. De afnemers zijn hierdoor in staat om de data ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor het uitvoeren van een taak. Het Programma Datastromen opereert landelijk, verbindt en helpt waterschappen bij het invullen van de bestuurlijke ambitie, om klaar te zijn voor de ‘open data’-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Wij zorgen dat álle beschikbare gegevens over de beheergebieden van de waterschappen snel én gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Wij helpen data van de waterschappen te vertalen naar een uniforme taal, binnen de standaarden die er zijn. Zodat de waterschappen gezamenlijk data kunnen uitwisselen. Dit doen wij door een voorziening te ontwikkelen, softwareoplossingen aan te bieden en te helpen om deze technisch te implementeren. Ook monitoren wij op kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.
Exacte overeenkomsthttps://www.hetwaterschapshuis.nl/datastromen
Afbeelding vanDatastromen HWH
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DatastromenBreder
DatastromenBron van
DatastromenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gegevensknooppunt Waterschappen (Begrip)Deel vanDatastromen
DAMO Afvalwaterketen (Begrip)GerelateerdDatastromen
DAMO Keringen (Begrip)GerelateerdDatastromen
DAMO Watersysteem (Begrip)GerelateerdDatastromen
Wiki (Begrip)GerelateerdDatastromen
open data (Begrip)GerelateerdDatastromen
Rdf.jpg