DIN opgelost anorganisch stikstof

Eigenschappen

VoorkeurslabelDIN opgelost anorganisch stikstofAlle stikstof van anorganische oorsprong die in opgeloste vorm aanwezig is.
DefinitieAlle stikstofScheikundig element uit de reeks niet-metalen van het periodiek systeem met atoomnummer 7. van anorganische oorsprong die in opgeloste vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. aanwezig is.
Synoniemopgelost anorganisch stikstofAlle stikstof van anorganische oorsprong die in opgeloste vorm aanwezig is.
Toelichting op definitieHet opgeloste deel wordt meestal verkregen door filtratie. Als Aquo-parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. is dit de chemische stofNaamgeving van elementen en verbindingen of groepen verbindingen. ‘Nanorg’ met de hoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. ‘Nnf.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=33829&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
DIN opgelost anorganisch stikstofAlle stikstof van anorganische oorsprong die in opgeloste vorm aanwezig is.Breder
  • anorganisch stikstof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
DIN opgelost anorganisch stikstofAlle stikstof van anorganische oorsprong die in opgeloste vorm aanwezig is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg