DAMO Watersysteem


Eigenschappen

VoorkeurslabelDAMO Watersysteem
DefinitieDAMO Watersysteem is het nieuwe gestandaardiseerde datamodel voor de watersysteemgegevens van de waterschappen. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee is de verzamelde informatie gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor de eigen primaire bedrijfsprocessen.
Toelichting op definitieDaarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden, bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE. Met de database DAMO Watersysteem zijn de waterschappen volledig voorbereid op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het uitwisselen conform Aquo. DAMO Watersysteem schept mogelijkheden voor waterschappen om het beheer van de kerngegevens verder te professionaliseren en te standaardiseren.

De waterschappen hebben in 2013 besloten om de 'DAMO’s' te realiseren om in gezamenlijkheid te streven naar standaardisatie van gegevensopslag, -modellen en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn.

In DAMO Watersysteem slaan de waterschappen op uniforme wijze hun watersysteemgegevens op, zoals ligging en afmetingen van watergangen en kunstwerken. Deze gegevens ondersteunen de bedrijfsprocessen, zoals het maken van een legger. Het Waterschapshuis levert ook hulpmiddelen om de database soepel te integreren in de ICT-structuur van het individuele waterschap. Het beheer van gegevens, van bijvoorbeeld duikers en watergangen, is met de geografische applicatie ARCGIS eenvoudig in te richten. Complexere functionaliteiten, zoals het bepalen van baggervolumes, kunnen waterschappen zelf toevoegen.
Exacte overeenkomsthttps://www.hetwaterschapshuis.nl/damo-watersysteem
Bijna overeenkomsthttp://damo.hetwaterschapshuis.nl/
Afbeelding vanDAMO Watersysteem

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DAMO WatersysteemBreder
DAMO WatersysteemBron van
DAMO WatersysteemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
DAMO Afvalwaterketen (Begrip)GerelateerdDAMO Watersysteem
DAMO Keringen (Begrip)GerelateerdDAMO Watersysteem
Rdf.jpgDAMO+Watersysteem.jpg,