DAMO Keringen


Eigenschappen

VoorkeurslabelDAMO Keringen
DefinitieHet datamodelDAMO Keringen’ bestaat uit een gestandaardiseerd datamodel van de waterkering alsmede tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten wordt. Het maakt het voor de waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO-database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor het eigen primaire proces.
Toelichting op definitieDaarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden. Bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE. Het datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s als IMWA, BGT, Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). In 2013 besloten de waterschappen om DAMO te realiseren in het gezamenlijk streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag en –uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. Naast DAMO Keringen bestaan de datamodellen DAMO Watersystemen en DAMO Afvalwaterketen.
Exacte overeenkomsthttps://www.hetwaterschapshuis.nl/damo-keringen
Bijna overeenkomsthttp://damo.hetwaterschapshuis.nl/
Afbeelding vanDAMO Keringen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DAMO KeringenBreder
DAMO KeringenBron van
DAMO KeringenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
DAMO Afvalwaterketen (Begrip)GerelateerdDAMO Keringen
DAMO Watersysteem (Begrip)GerelateerdDAMO Keringen
inrichtingselement waterkering (Begrip)GerelateerdDAMO Keringen
Rdf.jpg