CEMT-classificatie


Eigenschappen

VoorkeurslabelCEMT-classificatie
DefinitieIndeling van binnenvaartschepen in een beperkt aantal standaardtypen.
SynoniemCEMT-klasse, CEMT-klasses, cemt-classificaties
Toelichting op definitieVastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres des Transports - Conferentie van Europese Transport Ministers.

De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is in 1992 bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (vandaar de term CEMT-klasse).

Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. Hiermee wordt meteen duidelijk welke bruggen al dan niet ondervaarbaar zijn en welke kanalen en rivieren al dan niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid.

De indeling loopt van 0 t/m VIIa. De genoemde namen van het soort schip zijn ontleend aan het grootste schip waarvoor de afmetingen van de vaarweg geschikt zijn.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ef0bab0d-d77b-4559-9e5b-0741bf8f0d20, https://nl.wikipedia.org/wiki/CEMT-klasse
Afbeelding vanDe onderstaande tabel is een uittreksel van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat, waarin de verouderde afmetingen uit 1992 zijn bijgesteld.
CEMT-klasse tabel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CEMT-classificatieBreder
CEMT-classificatieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Van Starkenborghkanaal (Gebied)GerelateerdCEMT-classificatie
vaarweg (Begrip)GerelateerdCEMT-classificatie
vaarwegcategorie (Begrip)GerelateerdCEMT-classificatie
Rdf.jpg800px-Vaarwegenkaart_naar_bevaarbaarheidsklasse_CEMT_2008.png
Vaarwegenkaart naar bevaarbaarheidsklasse CEMT II en hoger - aantal scheepvaartpassages (beroeps-/recreatievaart), 2008.