Beleid, Projecten & Laboratorium

Eigenschappen

VoorkeurslabelBeleid, Projecten & LaboratoriumAfdeling Beleid, Projecten & Laboratorium
AfkortingBPLAfdeling Beleid, Projecten & Laboratorium
DefinitieAfdeling Beleid, Projecten & LaboratoriumAfdeling Beleid, Projecten & Laboratorium
Toelichting op definitieOp deze afdeling wordt watersysteembeleid ontwikkeld. Onderzoek en advisering op gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. van hydrologisch en ecologischDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu. terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. horen ook bij de taken. En ook projectuitvoering. Het laboratorium valt ook onder deze afdeling.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://intranet/organisatie/bpl/Paginas/default.aspx

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Beleid, Projecten & LaboratoriumAfdeling Beleid, Projecten & LaboratoriumBreder
  • waterschap Hunze en Aa's (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Beleid, Projecten & LaboratoriumAfdeling Beleid, Projecten & LaboratoriumBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg