Deltaprogramma


Eigenschappen

VoorkeurslabelDeltaprogramma
DefinitieHet Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst.
Publieksvriendelijke toelichtingJaarlijks wordt voor de verschillende Deltaplannen een Deltaprogramma geschreven met daarin de voortgang van de uitwerking en uitvoering van de betreffende Deltaplannen. Met als doel de waterveiligheid en zoetwatervoorziening op de lange termijn te borgen.
Synoniemnationaal Deltaprogramma, Nationaal Deltaprogramma, deltaprogramma
Toelichting op definitieDe overheid beschermt Nederland, nu en in de toekomst, tegen overstromingen en zorgt voor voldoende zoetwater. Daarnaast werkt de overheid aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. In het nationaal Deltaprogramma staat hoe de overheid dat doet.

Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en verschillende maatschappelijke organisaties werken samen aan het Deltaprogramma, onder leiding van de deltacommissaris. De deltacommissaris is de onafhankelijke regeringscommissaris voor het Deltaprogramma.

Na de watersnoodramp in 1953 nam de overheid maatregelen om het land beter te beschermen tegen overstromingen. Er werden afspraken gemaakt over de hoogte van de dijken en het beheer van de kust. Maar de omstandigheden zijn tegenwoordig anders:

  • De zeespiegel stijgt (mogelijk steeds sneller) en de bodem daalt
  • Het aantal piekbuien neemt toe en ze worden extremer
  • De temperatuur stijgt
  • Het wordt droger

De gevolgen van een overstroming zijn nu groter dan in 1953. Er wonen meer mensen in Nederland, dus een overstroming zorgt voor meer slachtoffers. Bijna 60 procent van ons land kan onder water komen te staan, waaronder de grootste steden en een deel van het economisch centrum. Een goede bescherming tegen overstromingen vanuit zee, rivieren en meren is dus belangrijk.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het Deltaprogramma is een programma van de Nederlandse overheid om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoet water.

In 2007 werd de Deltacommissie nieuwe stijl ingesteld. Dit leidde tot een advies in 2008 voor uitgebreide maatregelen en tot een wettelijke verankering. In de hieruit voortvloeiende Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening van 2011 werd vastgelegd dat er ieder jaar een Deltaprogramma moet komen. Dit wordt opgesteld door de deltacommissaris en op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor het programma is jaarlijks 1,2 miljard euro beschikbaar uit het hiervoor ingestelde Deltafonds.
Exacte overeenkomsthttps://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/wat-is-het-deltaprogramma, https://deltaprogramma2020.deltacommissaris.nl/, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/Deltaprogramma, https://nl.wikipedia.org/wiki/Deltaprogramma
Bijna overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/Deltaprogramma
Afbeelding vanbeeld-hotspots-deltaprogramma-zoetwater.png

Overzicht van de hotspots binnen het Deltaprogramma Zoetwater.

636px-Kaart_Deltaprogramma_2016.jpg

Kaart Deltaprogramma 2016.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DeltaprogrammaBreder
DeltaprogrammaBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Deltaplan (Begrip)GerelateerdDeltaprogramma
droogte (Begrip)GerelateerdDeltaprogramma
Rdf.jpg