Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s


Eigenschappen

VoorkeurslabelEuropese Richtlijn Overstromingsrisico’s
AfkortingROR
DefinitieDe Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. In 2009 zijn de vereisten vanuit de richtlijn in de Waterwet opgenomen.
Toelichting op definitieConcreet verplicht de ROR de EU lidstaten tot het maken van een voorlopige risicobeoordeling, overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen. De complete Richtlijntekst is te vinden in het document "Richtlijntekst" onder Documenten.
De eerste implementatieronde van de ROR (ROR1) is in 2016 afgerond. Daarna is direct de tweede implementatieronde van start gegaan. In 2018 is de voorlopige risicobeoordeling afgerond, in 2019 zijn de geactualiseerde kaarten gepubliceerd en in 2021 zal het geactualiseerde overstromingsrisicobeheerplan worden gepubliceerd.
Exacte overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/europese-richtlijn-overstromingsrisico/eu-richtlijn-overstromingsrisico/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’sBreder
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’sBron van
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’sGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg