vismigratie

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 09:51 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Paginanaam=Id-749816f0-6776-4376-a31c-eef8cb6a3f89 |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=vismigratie |Definitie=Het stroomopwaarts trekken van vissen om...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelvismigratie
DefinitieHet stroomopwaarts trekken van vissen om voort te planten.
Publieksvriendelijke toelichtingHet vrij bewegen van vissen van het ene naar het andere leefgebied
Synoniemvismigraties
Toelichting op definitieWe zetten ons in voor een goede leefomgeving voor vissen. Daarvoor voeren we verschillende maatregelen uit. We zorgen voor verbindingen tussen verschillende gebieden, leggen visvriendelijke oevers aan en zorgen ervoor dat ze gemalen en stuwen kunnen passeren. In een kanaal als het Westerdiep leven andere soorten vis als in beken of meren.


De visstand vertelt ons veel over hoe gezond en schoon onze rivieren, kanalen, sloten en andere wateren zijn. Vissen moeten zich vrij kunnen bewegen tussen leef- en paaigebieden. Voor trekvissen zoals zalm, paling en driedoornige stekelbaars is dit helemaal van levensbelang.

Daarom werken waterschappen, Rijkswaterstaat en andere partners samen om trekvissen te helpen bij hun reis. Opheffen van barrières en inrichten van leefgebieden zijn niet voor niets belangrijke KRW-maatregelen.

Vismigratie waterschap Hunze en Aa's.
In het voorjaar trekken verschillende vissoorten vanuit het zoute zeewater naar het zoete binnenwater.

Vroeger bouwden we dijken, stuwen en gemalen voor de veiligheid. Maar daarmee bouwden we ook obstakels voor de vissen. De laatste jaren herstellen we dit. We maken die obstakels passeerbaar voor de vis. Zo werken we aan de verbetering van de leefomgeving voor vissen, waarbij sommige soorten specifiek in een beek leven en anderen juist in een meer of kanaal.

Vismigratiekaart.
De ingangen van zee naar het binnenland zijn de afgelopen jaren vispasseerbaar gemaakt. Heel veel is al gebeurd. We leggen vispassages aan en vervangen stuwen door vistrappen. Bovendien herstellen we beken door ze weer te laten meanderen en maken we oevers visvriendelijk, zodat de vissen goede beschutte plekken hebben om er op te groeien of te paaien.

Visie Vismigratie.
In onderstaande vismigratiekaart ziet u welke knelpunten we de afgelopen jaren hebben opgelost en welke we de komende jaren op gaan lossen. Samen met Sportvisserij Groningen Drenthe hebben we de Visie Vismigratie ‘Van Wad tot Aa’ opgesteld. We werken aan goede verbindingen tussen de verschillende leefgebieden. Dit is voor vissen van groot belang voor een goede spreiding en vervulling van een volledige levenscyclus. Sommige vissen hebben bijvoorbeeld zoet én zout water nodig.

Met de noordelijke waterschappen werken we samen aan een voor vissen goed passeerbare kust binnen het project Ruim Baan voor Vissen.

Vismigratieonderzoek.

Door te monitoren weten we of de maatregelen die we nemen de juiste zijn. Zo kijken we in het voorjaar hoeveel vissen er ons land in trekken. Soms zenderen we de vissen om ze te kunnen volgen. Zo zien we dat sommige Windes ieder jaar rond dezelfde tijd weer terug komen in de Hunze om er bij Gieterveen en Gasselternijveen te paaien bij de steendrempels die we daar hebben aangelegd.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/05/Vismigratiekaart-2020.pdf
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-266be9b4-a1e6-4ef0-8e43-442b1adc2363, https://www.hunzeenaas.nl/vismigratie/
Bijna overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/opgave/vismigratie/
Afbeelding vanvismigratiekaart

Vismigratiekaart waterschap Hunze en Aa's, 2019-2027.

vismigratie
Vismigratie, stekelbaarsjes.


Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vismigratieBreder
vismigratieBron van
vismigratieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aalgoot (Begrip)Deel vanvismigratie
viswering (Begrip)Deel vanvismigratie
Passive Integrated Transponder (Begrip)Gerelateerdvismigratie
bellenscherm (Begrip)Gerelateerdvismigratie
diadroom (Begrip)Gerelateerdvismigratie
elektrovis apparaat (Begrip)Gerelateerdvismigratie
katadroom (Begrip)Gerelateerdvismigratie
kattenluik (Begrip)Gerelateerdvismigratie
pulsdraad (Begrip)Gerelateerdvismigratie
vispassage (Begrip)Gerelateerdvismigratie
visveilig gemaal (Begrip)Gerelateerdvismigratie
visvriendelijk beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdvismigratie
visvriendelijk schutsluisbeheer (Begrip)Gerelateerdvismigratie
visvriendelijk spuisluisbeheer (Begrip)Gerelateerdvismigratie
vrij verval passage (Begrip)Gerelateerdvismigratie
Rdf.jpgvismigratie
Vismigratie, stekelbaarsjes.