wad


Eigenschappen

Voorkeurslabelwad
DefinitieBij eb grotendeels droogvallend, uitgestrekt gebied van zand en slib doorsneden door prielen en geulen, aan de zeezijde door eilanden begrensd.
Synoniemwadden, waddengebied
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Een zeegebied bestaande uit geulen en platen. (bron: DIV)

Een wad is een slik- of zandplaat die in een ondiepe zee is ontstaan, met een hoogte die zich tussen het normale laagwater- en hoogwaterniveau van een vlak getijdengebied bevindt.

Met het wad of de wadden wordt meestal het waddengebied bedoeld dat langs de kust vanaf Den Helder in Nederland loopt, en langs de Duitse kust tot Esbjerg in Denemarken en de 50 Waddeneilanden die in deze kuststrook liggen. (bron: Wikipedia)

(Zand)plaat die, of geheel van (zand)platen dat bij laag water droogvalt en bij hoog water door de zee wordt overspoeld; onderdeel van een waddengebied. Van andere platen geheel of gedeeltelijk gescheiden door geulen, die bij laag water niet droogvallen.

Ook de kwelders, die bij hoogwater droog blijven, behoren tot het waddengebied. De platen zijn aan de randen vaak versneden door kleine(re) geulen, de prielen, die in grotere uitkomen. Naar de kwelders toe verandert de samenstelling van de platen van zand in slik. Meestal is het wad onbegroeid, maar op bepaalde plekken groeit soms zeegras. In de platen nestelen zich o.a. wadwormen, die een voedselbron vormen voor zeevogels. Het is mogelijk bij wantij over de zandplaten van de vaste wal naar de eilanden te lopen en wel daar, waar de vloedstromen om de eilanden heen elkaar ontmoeten. (bron: Ensie)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-fa50b811-5c05-4c02-911b-5eb8808d47e9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wad, https://www.ensie.nl/encyclopedie-groningen/wad
Afbeelding vanHet Wad


Het Wad

Het Wad

Het Wad.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wadBreder
wadBron van
wadGerelateerd
wadLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
priel (Begrip)Deel vanwad
Waddeneilanden (Gebied)Gerelateerdwad
Waddenzee (Gebied)Gerelateerdwad
het Wad (Gebied)Gerelateerdwad
intergetijdengebied (Begrip)Gerelateerdwad
kwelder (Begrip)Gerelateerdwad
plaat (Begrip)Gerelateerdwad
schor (Begrip)Gerelateerdwad
werelderfgoed (Begrip)Gerelateerdwad
Rdf.jpgHet Wad

Het Wad

Het Wad
Het Wad.