landmeetkunde

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 11:12 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Paginanaam=Id-a7274cc9-4b19-4785-9fdb-da625adf2c96 |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=landmeetkunde |Definitie=Landmeetkunde is de toegepaste wetensch...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabellandmeetkunde
DefinitieLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.
Toelichting op definitieDe landmeetkunde, onderdeel van de geodesie, richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken land waarbij het effect van de aardkromming planimetrisch (dat wil zeggen in het horizontale vlak) kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebieden niet groter dan ongeveer 40 km).

De landmeter houdt zich niet alleen bezig met het meten. Hij zal datgene wat hij meet ook moeten benoemen. Dus meet hij als grens een sloot op of een heg; is het gebouw waar hij mee bezig is een woning of een fabriek. In die zin is landmeten voor een gedeelte ook het beschrijven van topografie of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie.

In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meer dan enkel meten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen en allerhande constructies opmaken, schatten van verkoopswaardes van onroerend goed, algemene adviserende functie aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepsveld en dergelijke meer, behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter. Automatisering heeft het werkveld van de landmeetkunde de afgelopen decennia sterk veranderd. Kartering uit fotobeelden, scanning en 3d modellering zijn hier voorbeelden van.

Onderdelen van de landmeetkunde

 • Practijck des lantmetens (1600)
 • waarnemen, meten, registreren, berekenen
 • bepalen van precisie, afwijking en betrouwbaarheid
 • controle en vereffening
 • kaartprojectie, berekening van coördinatenstelsels, coördinaattransformatie
 • lengtemeting, afstandmeting (mechanisch, optisch, elektronisch)
 • hoekmeting (theodoliet)
 • tachymetrie (tachymeter)
 • richtingmeting (gyrotheodoliet, boussole-instrument, sextant)
 • puntsbepaling (voorwaartse insnijding, achterwaartse insnijding)
 • driehoeksmeting, veelhoeksmeting
 • hoogtebepaling (waterpassing, trigonometrisch, barometrisch, hydrostatisch, gravimetrisch, fotogrammetrisch)
 • positiebepaling, afstandbepaling, hoogtebepaling, bepaling van oppervlakte en inhoud
 • maatvoering, uitzetten van hoeken, bogen, lijnen, eigendomsgrenzen
 • detailmeting, kartering (veldtachymetrie, planchetmeting)
 • cartografie en geografische informatiesystemen (GIS)
 • fotogrammetrie en remote sensing
 • hydrografische metingen
 • plaatsbepaling met behulp van Global Positioning System
 • kadastrale registratie en de landinrichting, inclusief vastgoedsystemen
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Landmeetkunde
Afbeelding vanWaterpassing van de bodemhoogte langs de N33 bij Veendam.

Waterpassing van de bodemhoogte langs de N33 bij Veendam.

GPS meting damwand & fauna passage, Drentse Hoofdvaart Assen

GPS meting damwand & fauna passage, Drentse Hoofdvaart Assen.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
landmeetkundeBreder
landmeetkundeBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
terrestrisch (Begrip)Brederlandmeetkunde
bellyboat (Begrip)Deel vanlandmeetkunde
06-GPS (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
06-GPS referentiestation (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
Beidou (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
GLONASS (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
Galileo (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
Kadaster (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
Real Time Kinematic (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
afronden (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
coördinaten referentie systeem (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
echolood (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
loden (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
piket (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
referentiestation (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
rover (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
tachymeter (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
waadbroek (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
waterpasinstrument (Begrip)Gerelateerdlandmeetkunde
Rdf.jpg