Eigenschap:Voorkeurslabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel). Naamgeving bij voorkeur in kleine letters en enkelvoud.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 100 pages using this property.
0
06-GPS  +
06-GPS referentiestation  +
1
1% norm  +
1d-alfanumerieke-constante  +
1d-berekening  +
1d-bodemsprong  +
1d-brugpijler  +
1d-constante  +
1d-duiker  +
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel  +
1d-dwarsprofiel  +
1d-dwarsprofiel-cirkelboog  +
1d-dwarsprofiel-lijn  +
1d-dwarsprofiel-trapezium  +
1d-functie(t)  +
1d-functie(u)  +
1d-gebied  +
1d-gemaal  +
1d-hevel  +
1d-interne randvoorwaarde  +
1d-knooppunt  +
1d-kunstwerk  +
1d-kunstwerkpunt  +
1d-lozingspunt  +
1d-oppervlaktewatermodel  +
1d-qh-relatie  +
1d-randknooppunt  +
1d-randvoorwaarde  +
1d-rekenpunt  +
1d-schematisatie  +
1d-schematisatiepunt  +
1d-schuifstuw  +
1d-segment  +
1d-segmentpunt  +
1d-segmentpunt-relatie  +
1d-startwaarde  +
1d-stuurwaarde  +
1d-stuw  +
1d-stuw-uitgebreid  +
1d-stuwduiker  +
1d-tijdreeks  +
1d-uitvoerpunt  +
1d-uitvoerpunt-instelling  +
1d-uitvoertraject  +
1d-uitvoerwaarde  +
1d-vak  +
1d-vak afstand  +
1d-vak-uitvoertraject  +
5
5-jaarlijkse toetsing  +
A
ABDL begrippen  +
ANW begrippen  +
ARAN meting  +
Absoluut recht  +
Actueel Hoogtebestand Nederland  +
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond  +
Algemene Verordening Gegevensbescherming  +
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening  +
Algemene wet bestuursrecht  +
Amerdiep  +
Annerveensche Mond  +
Apache Log4j  +
Apache Spark  +
Apache Tomcat  +
Apache webserver  +
Apollo Essentials  +
Application service provider  +
Aquo begrippen  +
Aquo-kit  +
Aquo-model  +
Aquo-standaard  +
ArcGIS_Collector  +
ArcGIS Online  +
ArcGIS Pro  +
ArcMap  +
Arcgis  +
Arcgis Server  +
ArchiMate  +
ArchiXL begrippen  +
Astaat  +
Atom  +
AutoCAD  +
B
B-Flo  +
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Baseline Informatiebeveiliging Overheid  +
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie  +
Basisregistratie Handelsregister  +
Basisregistratie Kadaster  +
Basisregistratie Ondergrond  +
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie Topografie  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  +
Basisregistratie water  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsmiddel  +
Bedrijfsvergelijkingen  +
Beidou  +
Beleid, Projecten & Laboratorium  +
Benningsloot  +
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren  +