topografie

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 3 nov 2023 om 04:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabeltopografie
DefinitiePlaatsbeschrijving.
Synoniemtopografisch
Toelichting op definitieVoorbeelden hiervan zijn: Het lijnenwerk op (een elektronische representatie van) een landkaart. Beschrijving van hoogteligging en -verdeling ten opzichte van een referentievlak. (bron: RWS, 1997: themagroep Geografie/Watersystemen / Aquo / DIV)


Het lijnenwerk op (een elektronische representatie van) een landkaart. (bron: DIV)

Beschrijving van hoogteligging en -verdeling ten opzichte van een referentievlak. (bron: DIV)

Topografie (uit het Grieks, letterlijk "plaatsbeschrijving") is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Oudgrieks (τόπος topos, plaats, plek; γράφειν graphein = schrijven, beschrijving).

Wordt gebruikt voor het nauwkeurig, grafisch in kaart brengen van natuurlijke en door de mens gemaakte landschapselementen van een specifiek verstedelijkt gebied, stuk land of andere plaats, met name om hun ligging ten opzichte van elkaar en hun hoogte te laten zien. Gebruik 'topografie (kenmerk)' voor de reliëfelementen of de oppervlaktekenmerken van een plaats of object, waaronder natuurlijke en door de mens gecreëerde elementen.

Het belang van topografie is in de moderne geografiebeoefening sterk afgenomen, omdat bijna alle plaatsen eenvoudig opgezocht kunnen worden met een gedetailleerde atlas of computerprogramma. Het belang van bezit van parate kennis is verschoven naar de vaardigheid het te kunnen opzoeken.

De werkelijke waarde van topografische kennis is niet alleen het weten waar een stad of rivier ligt. De waarde van de topografie schuilt in het vormen van een juiste mentale kaart van een gebied. Men dient bij de topografie niet op de absolute maar de relatieve ligging of afstand te wijzen. De relatieve ligging van een plaats is de ligging ten opzichte van een andere plaats. Een relatieve afstand wordt uitgedrukt in de tijd, geld en/of moeite om die afstand te overbruggen.

Topografie is om de volgende redenen nog van belang:

  • Zonder topografie kan men in feite geen geografie bedrijven. In de geografie is de basisvraag immers "waar is het en waarom is het daar?" De nadruk in het thematisch geografieonderwijs ligt vooral op het waarom daar?, maar die vraag krijgt pas zin na het antwoord op de vraag waar?.
  • Topografie is een symbolische taal, een systeem dat zich manifesteert in een landkaart. Door de studie van de topografie wordt de leerling getraind in rangschikking en associatie.
  • Topografie is nuttig en noodzakelijk in het dagelijkse leven. Als er iets in China gebeurt, moet men een idee hebben of het ver weg is gelegen of juist dichtbij.
  • Een basiskennis van de topografie bevordert het inzicht in feiten en gebeurtenissen die met elkaar samenhangen in de ruimte.

De keuze van plaatsen die geleerd moeten worden, wordt bepaald aan de hand van geografische en didactische criteria. Voorbeelden van geografische criteria zijn:

  • het aantal inwoners (grote steden wel, kleine dorpjes niet),
  • de geografische afstand tot de plaats (een stad van 200.000 inwoners in China niet, een kleine stad in de eigen provincie wel),
  • het politieke, historische, of economische belang van de plaats (bijvoorbeeld hoofdsteden, historische machtscentra).

Voorbeelden van didactische criteria zijn:

  • beperking van de selectie tot een aantal dat in redelijke tijd te leren is.
  • het selecteren van plaatsen die horen bij een bepaald thema, waaraan speciale aandacht wordt besteed, bijvoorbeeld "kolonisatie", of een bepaald werelddeel. (bron: WIkipedia)
Voorbeeldhttps://www.topotijdreis.nl/
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Topografie, https://www.aquo.nl/index.php/Id-d75181bb-f65f-44d3-8845-370aef4959e1, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/09327cb8-0b7f-4421-8dcf-603fd03101a6
Afbeelding vanBRT omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)
Topografische kaart, omgeving Aquapark 5 Veendam (Arcmap)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
topografieBreder
topografieBron van
topografieDeel van
topografieGerelateerd
topografieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Basisregistratie Topografie (Begrip)Gerelateerdtopografie
Rdf.jpg