TOPraster

Eigenschappen

VoorkeurslabelTOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.
DefinitieTOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het KadasterHet kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten..
Synoniemtopografische kaartTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster., topkaartTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster., topkaartenTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.
Toelichting op definitieTOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:
  • ondergrond voor desktopEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel.-mapping
  • illustratiemateriaal voor publicaties of websites
  • referentiekaart voor CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-applicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. en analysesAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing. in GISEen geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestandenEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. actualiteit TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de meest recente levering van TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. vindt u onder Documenten.

TOP25raster TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000.

TOP50raster TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000.

TOP100raster TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000.

TOP250raster TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaartTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster.

TOP500raster TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaartTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOP1000raster TOP1000raster is een digitale weergave van de topografische kaartTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. 1:1.000.000. TOP1000raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. gebruiken als TIFF-TFW U ontvangt TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. als een digitaal bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. in het bestandsformaatEen bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestandenEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestandenEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. gebruiken op uw PDA of smartphone met GPSGlobal positioning system (gps) is een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd ontwikkeld voor gebruik door de strijdkrachten van de Verenigde Staten.-ontvanger, maar ook op uw computerEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. met softwareprogramma’s die TIFF-filesEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.
Voorbeeldhttps://zakelijk.kadaster.nl/-/topraster#voorbeeld
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://zakelijk.kadaster.nl/-/topraster
Afbeelding vanBRP TOPraster, omgeving Veendam (Arcgis)
BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster., omgeving Veendam (ArcgisArcGIS is de naam van gis software geproduceerd door Esri.)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.Breder
  • Basisregistratie Topografie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
TOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
topografie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdTOPrasterTOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.
Rdf.jpg