grond (aarde)

Eigenschappen

Voorkeurslabelgrond (aarde)
DefinitieGrond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.
Synoniemgrond
Toelichting op definitieHet niet verweerde vaste materiaal noemt men gesteente.

Het verweringsproces is een gevolg van de inwerking van vorst en dooi (afwisselend bevriezend en ontdooiend water in rotsspleten), en van zon, regen en wind op rotsgesteente, die uiteindelijk tot breuken in het rotsgesteente leidt. Stukken rots komen hierdoor los, rollen naar beneden, waarna de kleinere delen worden meegevoerd door rivieren richting rivierdelta. Door verdere slijtage ontstaan steeds kleinere delen, achtereenvolgens grind, zand en tenslotte slib: de minerale bestanddelen van de bodem.

Veen ontstaat door het afsterven en rotten van planten onder water in zuurstofarme omstandigheden. Humus ontstaat door biologische afbraak van dode planten in zuurstofrijke 'terrestrische' omstandigheden (op het land). Veen en humus vormen het organische bestanddeel van de bodem.

Grond bestaat, naast water (bodemvocht) en lucht, uit een of meerdere van de volgende materialen:

mineraal: zand silt lutum

organische stof: humus veen

Ongeconsolideerd materiaal op het aardoppervlak dat ontstaat door de verwering van gesteente en dat deel van het aardoppervlak dat planten in leven kan houden.
Voorbeeldhttps://www.wur.nl/nl/show/Grondsoortenkaart.htm
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Grond_(aarde), https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/aa048756-99b0-4569-9ab3-34fff12243dc

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grond (aarde)Breder
grond (aarde)Bron van
grond (aarde)Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg