mineralisatie

Eigenschappen

VoorkeurslabelmineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm.
DefinitieOmzetting van een stof van een organische vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. naar een anorganische vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek..
Synoniembiologische afbraakOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm.
Toelichting op definitieMineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm. is het procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. waarbij organische verbindingenEen stroom voerend element. (plantenresten, afgevallen bladeren,…) in of op de bodem door micro-organismenLevend biologisch wezen. worden omgezet in anorganische (minerale) verbindingenEen stroom voerend element. (vbVisual Basic (VB) is een reeks programmeeromgevingen, later programmeertalen, uitgebracht door Microsoft.. nitraat, koolstofdioxide).


Biologische afbraakFysisch, Chemisch of biochemisch proces waarbij stoffen worden afgebroken. of mineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm. is het procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. waarbij organische verbindingenEen stroom voerend element., dat wil zeggen stoffen waarvan de moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. een chemische binding tussen koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. en waterstof bevatten, afgebroken worden door de natuurlijke ("biologischeBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.") activiteit (stofwisseling) van micro-organismenLevend biologisch wezen.. Een stof die moeilijk biologisch afgebroken wordt, wordt een persistente stof genoemd. Biologische afbraakFysisch, Chemisch of biochemisch proces waarbij stoffen worden afgebroken. gebeurt met name door bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. en schimmels, die materiaal dat bestaat uit organische verbindingenEen stroom voerend element. als voedsel gebruiken. De term verrotting wordt gebruikt voor de zintuiglijk (visueel of door geur) waarneembare, biologische afbraakOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm. van grotere, recent (af)gestorven organismenLevend biologisch wezen., versgevallen bladeren, boomstammen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-0341294d-3e8d-475e-9307-ca37737b38c9, https://www.ecopedia.be/encyclopedie/mineralisatie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_afbraak
Afbeelding vanBiodegradation_Vegemat_2mois.JPG
Biologisch plasticKunststoffen of (Engels) plastics, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd. na twee maanden afbraakFysisch, Chemisch of biochemisch proces waarbij stoffen worden afgebroken..
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
mineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm.Breder
  • natuurlijk proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
mineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
mineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
anti-verdrogingsdoelstellingen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdmineralisatieOmzetting van een stof van een organische vorm naar een anorganische vorm.
Rdf.jpg