persistentie


Eigenschappen

Voorkeurslabelpersistentie
DefinitieVerwijst naar de tijd dat een stof in het milieu blijft, nadat deze daar is ingevoerd.
Synoniembiologische afbraak, mineralisatie
Toelichting op definitie(bron: www.lenntech.com / Aquo)


Biologische afbraak of mineralisatie is het proces waarbij organische verbindingen, dat wil zeggen stoffen waarvan de moleculen een chemische binding tussen koolstof en waterstof bevatten, afgebroken worden door de natuurlijke (biologische) activiteit (stofwisseling) van heterotrofe micro-organismen of reducenten. Een persistente stof is een stof die moeilijk biologisch afbreekbaar is. Biologische afbraak gebeurt met name door bacteriën en schimmels, die materiaal dat bestaat uit organische verbindingen als voedsel gebruiken. De term verrotting wordt gebruikt voor de zintuiglijk (visueel of door geur) waarneembare, biologische afbraak van grotere, recent (af)gestorven organismen, versgevallen bladeren, boomstammen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f8306995-a7c8-43f5-a85f-f6d34f2cb80c, https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_afbraak
Afbeelding vanBiodegradation_Vegemat_2mois.JPG
Biologisch plastic na twee maanden afbraak.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
persistentieBreder
persistentieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg