humus


Eigenschappen

Voorkeurslabelhumus
DefinitieDonkere, vormeloze, aardachtige stof, die een mengsel is van allerlei organische stoffen (voornamelijk van plantaardige stoffen) die in de bodem worden afgebroken dan wel worden gevormd.
Toelichting op definitieZie ook NEN5104 (bron: Aquo)


Humus of teelaarde is het traag afbreekbare deel van organische stof in de bodem. Het gaat hierbij om dood materiaal, van plantaardige en in mindere mate van dierlijke oorsprong, waarbij de specifieke celstructuur van de oorspronkelijke bestanddelen door eerdere biologische afbraak reeds verloren is gegaan. Dit gehomogeniseerde karakter onderscheidt humus van de strooisellaag. 'Humus' wordt ook wel abusievelijk als synoniem gebruikt voor compost. Compost is echter het eindproduct van een door mensen gecontroleerd biologisch afbraakproces.

Humus kan in soorten worden onderverdeeld op grond van meerdere criteria: chemisch karakter; mate van afbreekbaarheid; structuur in samenhang met het milieu waarin een bepaalde humuslaag zich heeft gevormd. (bron: Wikipedia)

Door microflora en microfauna afgebroken dood plantaardig en dierlijk materiaal. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-403774da-d572-4377-bb5a-8d4bdaf1a33c, https://nl.wikipedia.org/wiki/Humus
Afbeelding vancrop-207-730x400.jpeg
Humus.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
humusBreder
humusBron van
humusLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
standaard bodem (Begrip)Gerelateerdhumus
Rdf.jpg