hermeanderen

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 06:38 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Paginanaam=Id-4615cab5-d4eb-4f45-a5ca-cb8be27e399f |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=hermeanderen |Definitie=Hermeanderen of beekherstel is het herst...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelhermeanderen
DefinitieHermeanderen of beekherstel is het herstellen van de oude, meanderende loop van gekanaliseerde beken of rivieren.
Publieksvriendelijke toelichtingEen rechtgetrokken waterloop weer opnieuw laten kronkelen.
Synoniemhermeandering, beekherstel
Toelichting op definitieHermeanderen is de benaming van het weer laten meanderen van een gekanaliseerde rivier.

Veel beken slingerden en zijn in het verleden rechtgetrokken. In Nederland is dit vooral in de jaren 1960 en 1970 veelvuldig gebeurd. Vooral de landbouw had hier baat bij, omdat het land beter begaanbaar is voor landbouwmachines. Door deze verandering wordt het water echter te snel en te onnatuurlijk afgevoerd. Dit kan verdroging veroorzaken. Dit is vooral ongunstig voor natuurgebieden.

Rivieren worden vooral gekanaliseerd uit economische overwegingen: de scherpe bochten worden uit de rivier gehaald, de vaarweg is korter, dus de reistijd is korter. Wellicht kan ook de veiligheid een rol spelen: een rechte vaarweg geeft mogelijk minder aanvaringen. Na een eeuw kanaliseren ontdekt de overheid plotseling dat de afvoer van het water door de gekanaliseerde rivier te snel gaat, waardoor stroomafwaarts het rivierwater te snel stijgt, wat tot overstromingen kan leiden. Vooral na veel regenval of een langere dooiperiode na veel sneeuwval stijgt het water van gekanaliseerde rivieren zeer snel. De rivier is door het rechttrekken slechts ca. 1/3 van de meanderende lengte, dus de rivier kan veel minder water "opnemen".

Het belangrijkste nadeel van hermeanderen (dekanaliseren, "ontkanaliseren") is dat de economische voordelen van het rechttrekken van de rivier worden tenietgedaan. Slechts wat beken en kleinere riviertjes worden weer hermeanderd, d.w.z. dat oevers worden gewijzigd of aangelegd waardoor de beek weer gaat meanderen of er worden volledig nieuwe profielen gegraven. Het zogenoemde beekherstel vindt plaats in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer van de 21e Eeuw (WB21). Ook de ecologische waterkwaliteit neemt toe bij een meanderende rivier: meer riet e.d. in de bochten en daarmee meer ruimte voor vogels.

In plaats van hermeanderen zoekt Nederland het, vooral bij de grote rivieren, in meer "ruimte voor de rivier", wat inhoudt dat bepaalde polders bij een te hoge waterstand van de rivier mogen onderlopen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hermeanderen, https://www.joostdevree.nl/shtmls/hermeanderen.shtml
Afbeelding vanhermeanderen van De Ruiten Aa

Hermeanderen van de Ruiten Aa.

uitgevoerde beekherstel Deurzerdiep
Uitgevoerde beekherstel Deurzerdiep.

gehermeanderende hoofdwatergang
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hermeanderenBreder
hermeanderenBron van
hermeanderenDeel van
hermeanderenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
natuurontwikkeling (Begrip)Gerelateerdhermeanderen
Rdf.jpg