mui


Eigenschappen

Voorkeurslabelmui
DefinitieVerbinding tussen twee zwinnen loodrecht op de kust.
Synoniemmuien, suatiegeul, suatiegeulen
Toelichting op definitieVeelal gefixeerd naast een strandhoofd. Kan ontstaan tussen strand en vooroever, tussen twee zwinnen of als verlaging van een bank. De mui kan een sterke zeewaartse trek tot gevolg hebben en zich zo in stand houden. (bron: BZK / Aquo)


Verlaging van een bank, of diepte tussen twee banken, waardoor een sterke zeewaartse trek kan plaatsvinden. Verbinding tussen twee zwinnen, loodrecht op de kust. (bron: DIV)

Dwars over het strand en de vooroever lopende geul, gevormd door de (geconcentreerde) retourstroom. (bron: DIV)

Een suatiegeul of mui is te vinden op of nabij het strand of op een kwelder. Parallel aan het strand ligt vaak een zandbank met tussen de zandbank en het strand een dieper gedeelte dat volloopt bij vloed. Zo'n diepe geul heet een zwin. De watergang, waardoor water wegstroomt bij eb, wordt de suatiegeul of mui genoemd en ligt meestal loodrecht op de kust. Door een aanzienlijk getijdenverschil, bijvoorbeeld bij Katwijk 1,5 meter, kan een sterke stroming, een muistroom, plaatsvinden vanuit de zwin door de mui naar de zee.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-277387e4-439b-4deb-a9d0-32606fcd04bf, https://nl.wikipedia.org/wiki/Suatiegeul
Afbeelding vanKNRM-mui.jpg


muien2_0f.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
muiBreder
muiBron van
muiLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
muistroom (Begrip)Gerelateerdmui
Rdf.jpg