voorland

Eigenschappen

VoorkeurslabelvoorlandVoorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering.
DefinitieVoorlandVoorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. is het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. aansluitend aan de buitenzijde van de waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben..
SynoniemvooroeverDeel van een dwarsprofiel van een onderwateroever gelegen tussen de waterlijn en de (vlakke) bodem, niet beschermd door een gespecificeerde bekleding en met een taludhelling van minder dan 1:10.Voorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering., vooroeversDeel van een dwarsprofiel van een onderwateroever gelegen tussen de waterlijn en de (vlakke) bodem, niet beschermd door een gespecificeerde bekleding en met een taludhelling van minder dan 1:10.Voorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering.
Toelichting op definitieDit gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. wordt ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. vooroeverDeel van een dwarsprofiel van een onderwateroever gelegen tussen de waterlijn en de (vlakke) bodem, niet beschermd door een gespecificeerde bekleding en met een taludhelling van minder dan 1:10.Voorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. genoemd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden/zoeken-technische/@194520/inleiding-voorland/
Afbeelding vanafbeelding_frombase64_0.jpeg
VoorlandVoorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
voorlandVoorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
voorlandVoorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering.Gerelateerd
  • achterland (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg