vooroever


Eigenschappen

Voorkeurslabelvooroever
AfkortingTGV
DefinitieDeel van een dwarsprofiel van een onderwateroever gelegen tussen de waterlijn en de (vlakke) bodem, niet beschermd door een gespecificeerde bekleding en met een taludhelling van minder dan 1:10.
Synoniemvooroevers
Toelichting op definitieOok een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel onder als boven water liggen, en zelfs boven Toetspeil. Heeft een taludhelling van minder dan 110 en een lengte loodrecht op de dijk van minimaal 1*L0p. Bij een lengte tussen 0,25 en 1*L0p is sprake van een kort voorland met een gering golfdempend effect. (bron: Leidraad Toetsing / Aquo).


(Hellend) gedeelte van de onderwateroever, gelegen tussen de waterlijn en de veelal vlakkere rivier- of zeebodem. (bron: DIV)

Deel van een dwarsprofiel van een waterkering gelegen aan de zeezijde, niet beschermd door een gespecificeerde bekleding en met een taludhelling van minder dan 1:10 (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland/2020/01/krachten-gebundeld-bij-versterking-van-de-vooroevers, https://edepot.wur.nl/69126
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2e83d63f-a207-4d72-8c81-6673b65f3e5b
Afbeelding vanpreview_8_Vooroever_Reigersbos__Westeinderplassen_3_Westeinder_plassen_DRONE__juli_2021___8_b.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vooroeverBreder
vooroeverBron van
vooroeverDeel van
vooroeverGerelateerd
vooroeverLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
teenbestorting (Begrip)Deel vanvooroever
vooroeververdediging (Begrip)Deel vanvooroever
Rdf.jpg