watervergunning


Eigenschappen

Voorkeurslabelwatervergunning
DefinitieDe watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater.
Synoniemwatervergunningen
Toelichting op definitieDe Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kunt u volstaan met het indienen van een melding en het volgen van algemene regels uit de keur. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u een watervergunning moet aanvragen:

  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren
  • grondwater onttrekken
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, dijk)
  • aanleg waterberging
  • dempen van water
  • een combinatie van de eerder genoemde activiteiten.
Exacte overeenkomsthttps://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/infoblad-bedrijven/omgevingsvergunning/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watervergunningBreder
watervergunningBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
keurontheffing (Begrip)Gerelateerdwatervergunning
Rdf.jpg