leem


Eigenschappen

Voorkeurslabelleem
DefinitieGrondsoort die fijner is dan zand, maar ook minder kleimineralen bevat dan klei en voor een groot deel uit fijne kwartskorrels bestaat kleiner dan 0.063 mm.
Toelichting op definitieLeem komt veel voor in de vorm van eolische leem en van beek- en rivierleem, maar ook andere vormen zijn mogelijk.

Leem is een grondsoort die voornamelijk bestaat uit silt (deeltjes met korrelgrootte tussen de 2 en 50--64 micrometer). In de volksmond wordt met leem vaak materiaal fijner dan zand bedoeld. In België bestaat echter ook het begrip zandleem (zie bijvoorbeeld de Vlaamse Zandleemstreek). Leem kan zowel door de wind, door rivieren als door ijs worden afgezet. In de Nederlandse ondergrond komt op een aantal plekken veel leem voor:

  • In grote delen van Zuid-Limburg ligt een leemlaag aan de oppervlakte, die is afgezet door de wind (eolisch). Deze afzettingen worden löss genoemd en zijn gevormd tijdens zeer koude periodes, toen vegetatie schaars was en de wind vrij spel had.
  • In Noord-Brabant komt met name in de Roerdalslenk Brabantse leem voor. Deze leem is waarschijnlijk ook als een laag löss gevormd.
  • In Drenthe en delen van Overijssel ligt keileem in de ondiepe ondergrond. Deze keileem bevat veel zand en grind en is afgezet onder de ijsmassa's tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. (Bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-ecb3fcee-487d-45e2-849e-f4aa1a0d6299, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leem
Afbeelding van390px-Brutroehre_Riparia_riparia.JPG
Oeverzwaluwnesten in een leemwand
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leemBreder
leemBron van
leemGerelateerd
leemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beekleem (Begrip)Brederleem
keileem (Begrip)Brederleem
Rdf.jpg