invasieve exoot

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 13 sep 2023 om 03:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelinvasieve exoot
DefinitieEen exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten.
Publieksvriendelijke toelichtingOngewenste waterplanten die van nature niet in ons land voorkomen en schade toebrengen.
Synonieminvasieve exoten, invasieve uitheemse soorten
Toelichting op definitieExotische waterplanten in beken en sloten zorgen voor grote overlast. De planten verspreiden zich snel en verminderen de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast kunnen de planten de doorstroming van de kanalen en sloten belemmeren of duikers verstoppen. Iets wat we in tijden van droogte juist niet willen.

Voorbeelden van exotische water- en landplanten zijn de Grote waternavel, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw.

De planten groeien snel en verspreiden zich makkelijk. Door de planten vroegtijdig te verwijderen, is de massa van de planten nog niet zo groot. Dit maakt het verwijderen gemakkelijker en hierdoor wordt de kans op verspreiding kleiner.

Als de exotische waterplanten in onze beken komen is het erg lastig om ze te verwijderen. De gebieden zijn vaak niet gemakkelijk te bereiken en de exoten hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden. Om te voorkomen dat de exotische waterplanten in de beek terecht komen, plaatsen we in de watergangen roosters en schermen. Met de inzet van het team en het plaatsen van schermen en roosters op verschillende plekken, houden we grip op de invasieve exoten binnen ons gebied.

Sinds 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren.

Invasieve exoten komen door, bewust of onbewust, menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen.

De schade die invasieve exoten veroorzaken, is een Europees probleem. Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. Hierin staan een aantal ge- en verboden om schade in de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van de verordening is de Unielijst. Hierop staan soorten die al in delen van de Europese Unie voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Soorten op deze lijst mag u niet:

  • houden
  • kweken, telen of laten voortplanten
  • verhandelen
  • gebruiken
  • invoeren, uitvoeren of doorvoeren
  • vrijlaten
U vindt de Unielijst op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Voorbeeldhttps://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/inhoud/unielijst-invasieve-exoten
Exacte overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/grip-krijgen-op-invasieve-exoten/, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten?utm_campaign=9250096740&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416508267313&utm_term=%2Binvasieve%20%2Bexoten&adgroupid=89067970290
Afbeelding vaninvasieve exoot
Invasieve exoot & scherm.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
invasieve exootBreder
invasieve exootBron van
invasieve exootDeel van
invasieve exootGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Japanse duizendknoop (Begrip)Brederinvasieve exoot
grote waternavel (Begrip)Brederinvasieve exoot
reuzenbereklauw (Begrip)Brederinvasieve exoot
Rdf.jpg260px-Crassostrea_gigas%2C_jeune_pousse.JPG
De Japanse oester is in de Nederlandse kustwateren een invasieve exoot.

PDOK - Invasieve Exoten (INSPIRE geharmoniseerd):
WMS: https://service.pdok.nl/rvo/spreiding-van-soorten/invasieve-exoten/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WFS: https://service.pdok.nl/rvo/spreiding-van-soorten/invasieve-exoten/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS